กำหนดส่งผลงาน/ชำระเงิน

ข้อควรทราบ/ปฏิบัติ

  • ผู้ส่งผลงานควรทำความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานก่อนส่งผลงานและชำระเงิน อ่านขั้นตอนการดำเนินงาน  |  อ่านช่องทางการชำระเงินด้วย SCB
  • ผู้ลงทะเบียนแบบเข้าร่วมประชุมที่ประสงค์ชำระเงิน ให้ใช้อัตราเดียวกับผู้ส่งผลงาน โดยท่านจะได้รับคูปองอาหารว่าง เอกสาร และผลงานวิชาการที่ผ่านการพิจารณา
  • บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถใช้วิธีโอนเงินผ่านหน่วยงานได้ โดยกองบริหารการศึกษาจะทำหนังสือขอให้โอนเงินไปยังหน่วยงานของท่าน หลังจากการจัดงานประชุมวิชาการเสร็จสิ้น
  • เมื่อมีการชำระเงินค่าส่งผลงานหรือค่าเข้าร่วมประชุมแล้ว จะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี
  • ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินผ่านระบบได้ในวันทำการถัดไป เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป (ชำระเงินวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตรวจสอบสถานะได้ในวันจันทร์)

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งผลงาน(ต่อ 1 ผลงาน)/ผู้ลงทะเบียนแบบเข้าร่วม

ประเภทผู้ส่งผลงาน วันที่ 16 ส.ค. - 15 ก.ย. 64 วันที่ 16 ก.ย. - 15 ต.ค. 64
บุคคลทั่วไป 1200 บาท 1500 บาท
บุคคลากร ม.เกษตรศาสตร์ 1200 บาท 1500 บาท
นิสิต นักศึกษา 800 บาท 1000 บาท
ผู้เข้าร่วมที่เป็น บุคคลทั่วไป บุคลากร มก. 500 บาท
ผู้เข้าร่วมที่เป็น นิสิต นักศึกษา 250 บาท

หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ไม่ได้ชำระเงิน ท่านสามารถเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานได้ตามความสนใจของท่าน