กำหนดส่งผลงาน/ชำระเงิน

ข้อควรทราบ/ปฏิบัติ

  • ผู้ส่งผลงานควรทำความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานก่อนส่งผลงานและชำระเงิน อ่านขั้นตอนการดำเนินงาน  |  อ่านช่องทางการชำระเงินด้วย SCB
  • บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถใช้วิธีโอนเงินผ่านหน่วยงานได้ โดยกองบริหารการศึกษาจะทำหนังสือขอให้โอนเงินไปยังหน่วยงานของท่าน หลังจากการจัดงานประชุมวิชาการเสร็จสิ้น
  • เมื่อมีการชำระเงินค่าส่งผลงานหรือค่าเข้าร่วมประชุมแล้ว จะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี
  • ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินผ่านระบบได้ในวันทำการถัดไป เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป (ชำระเงินวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตรวจสอบสถานะได้ในวันจันทร์)

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งผลงาน(ต่อ 1 ผลงาน)

ประเภทผู้ส่งผลงาน วันที่ 16 ส.ค. - 15 ก.ย. 65 วันที่ 16 ก.ย. - 15 ต.ค. 65
บุคคลทั่วไป 1200 บาท 1500 บาท
บุคคลากร ม.เกษตรศาสตร์ 1200 บาท 1500 บาท
นิสิต นักศึกษา 800 บาท 1000 บาท
ผู้เข้าร่วมงาน ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถเข้าร่วมในวันงาน