ประชาสัมพันธ์

 คลิปแนะนำการใช้งานระบบ รับชมได้นะครับ

 คำแนะนำการใช้งานระบบเบื้องต้น อ่านรายละเอียด  (21 ม.ค. 65)

 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ ทำแบบประเมิน (12 เม.ย. 65) 

ข่าวสารและกิจกรรม

Date : 22 February 2022

1. คลิกอ่านหัวข้อ การคืนเงินภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 เพื่อดูว่าสามารถขอคืนเงินประเภทใดได้บ้าง
2. ขอให้นิสิตจัดเตรียมรูปถ่ายหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (ต้องเป็นชื่อนิสิต) เพื่อบันทึกในระบบ
3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการขอคืนงินตามที่ได้แจ้งไว้ (เป็นรูปถ่ายได้)

 • [15 August 2022] 

  รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 เพื่อยกเว้นภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1)

  [รายละเอียด]
 • [04 August 2022] 

  รายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 เพื่อยกเว้นในภาคต้น ปีการศึกษา 2565

  [รายละเอียด]
 • [05 May 2022] 

  รายชื่อนิสิต กยศ. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

  [รายละเอียด]
 • [05 May 2022] 

  รายชื่อนิสิต กรอ. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

  [รายละเอียด]
 • [03 May 2022] 

  รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 เพื่อยกเว้นภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 4)

  [รายละเอียด]
 • [29 March 2022] 

  รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 เพื่อยกเว้นภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3)

  [รายละเอียด]
 • [22 March 2022] 

  รายชื่อนิสิต กยศ. เฉพาะผู้ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3

  [รายละเอียด]
 • [22 February 2022] 

  รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

  [รายละเอียด]
 • [25 January 2022] 

  รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)  

  [รายละเอียด]
 • [24 January 2022] 

  รายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 เพื่อยกเว้นในภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

  [รายละเอียด]
 • [21 January 2022] 

  รายชื่อนิสิต กยศ. เฉพาะผู้ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

  [รายละเอียด]
 • [06 January 2022] 

  รายชื่อนิสิต กรอ. เฉพาะผู้ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

  [รายละเอียด]
 • [06 January 2022] 

  รายชื่อนิสิต กยศ. เฉพาะผู้ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

  [รายละเอียด]
 • [20 December 2021]  ให้นิสิตจัดเตรียมเอกสารคืนเงินแต่ละประเภทให้ครบถ้วนถูกต้อง [รายละเอียด]
กองบริหารการศึกษา เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร 034-341545-6 โทรสาร 034-351395 Tel 061-4542505