แนวปฏิบัติการสมัครรับเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564

ข้อที่ รายละเอียด
1 ผู้สมัครจะต้องอ่านระเบียบการก่อนการสมัครและต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการ หากตรวจพบในภายหลังแม้ว่าจะมีการสมัคร/ผ่านการคัดเลือก/เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ก็จะตัดสิทธิ์ทันทีและไม่มีการคืนเงิน ไม่มีการรับผิดชอบ ในทุกกรณี
2 ผู้สมัครควรใช้ PC/Notebook และใช้ Browser Google chrome ในการสมัคร และผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบอยู่เสมอ หากมีสิ่งใดสงสัยจะต้องติดต่อสอบถามและแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนการปิดรับสมัคร มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้สมัครยืนยันข้อมูลตามที่ปรากฏในระบบ
3 ในขั้นตอนการสมัคร ผู้สมัครทุกคนจะต้อง upload ไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) จำนวน 1 ไฟล์ (ชนิด pdf) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB และไฟล์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง(กรณีมี 2 หน้า) จำนวน 1 ไฟล์ (ชนิด pdf)
4 ในขั้นตอนการสมัคร ผู้สมัครสามารถใส่ link ของแฟ้มสะสมผลงาน ที่ได้ฝากไฟล์ไว้กับเว็บไซต์ภายนอกได้
5 สำหรับคณะเกษตร กำแพงแสน กรณีสมัครแบบบุตรเกษตรกร หรือ ยุวเกษตรกร ให้ผู้สมัครแนบไฟล์หนังสือรับรองที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ต่อท้ายไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) Download หนังสือรับรองบุตรเกษตรกร | Download หนังสือรับรองยุวเกษตรกร
6 การชำระเงินค่าสมัคร ต้องเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น โดยให้ชำระได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์, แอพ SCB EASY, ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ก่อนการชำระเงินให้สังเกตข้อมูลในใบแจ้งหนี้จะต้องมีข้อความครบถ้วน สมบูรณ์ (Ref.1, Ref.2) ทั้งนี้เมื่อชำระค่าสมัครแล้วให้เข้าระบบเพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินในวันถัดไป เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป คลิ๊ก!! ดูวิธีการชำระเงิน
7 ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ สมัครเลือกสาขา ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 18.00 น. เท่านั้น และต้องชำระเงินให้เรียบร้อยภายในวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 22.00 น. เท่านั้น (เฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น)

ขั้นตอนการสมัคร

1

ลงทะเบียนใช้งานระบบ

ให้ผู้สมัครทำการลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบรับเข้าของมหาวิทยาลัยฯ หากเคยลงทะเบียนไว้แล้ว สามารถเข้าสู่ระบบได้เลย

คลิ๊ก ลงทะเบียน

29 ธ.ค. 63 - 11 ม.ค. 64
2

เข้าสู่ระบบ

สำหรับผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

คลิ๊ก เข้าสู่ระบบ

29 ธ.ค. 63 - 11 ม.ค. 64
3

ลงทะเบียน TCAS

ผู้สมัครทุกคนจะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS หากไม่ดำเนินการ ทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

คลิ๊ก สมัคร TCAS

วันที่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

กำหนดการ

รอบ 1 (ครั้งที่ 1)
  ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS วันที่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
  สมัครและชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 1-30 พ.ย. 63
  สมัครภายในวันที่ 30 พ.ย. 63 เวลา 18.00 น.
  ชำระเงินภายในวันที่ 30 พ.ย. 63 เวลา 22.00 น.
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 ธ.ค. 63
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 ธ.ค. 63
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 ธ.ค. 63
  ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS วันที่ 22-23 ก.พ. 64
client logos

กองบริหารการศึกษา เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140