แนวปฏิบัติการสมัครรับเข้าศึกษาต่อ รอบ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ข้อที่ รายละเอียด
1 ผู้สมัครจะต้องอ่านระเบียบการก่อนการสมัครและต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการ หากตรวจพบในภายหลังแม้ว่าจะมีการสมัคร/ผ่านการคัดเลือก/เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ก็จะตัดสิทธิ์ทันทีและไม่มีการคืนเงิน ไม่มีการรับผิดชอบ ในทุกกรณี
2 ผู้สมัครควรใช้ PC/Notebook และใช้ Browser Google chrome ในการสมัคร และผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบอยู่เสมอ หากมีสิ่งใดสงสัยจะต้องติดต่อสอบถามและแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนการปิดรับสมัคร มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้สมัครยืนยันข้อมูลตามที่ปรากฏในระบบ
3 ในขั้นตอนการสมัคร ผู้สมัครทุกคนจะต้อง
 • upload ไฟล์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง(กรณีมี 2 หน้า) จำนวน 1 ไฟล์ (ชนิด pdf)
 • จัดเตรียมเลขบัตรประชาชนหรือ Passport ของบิดา/มารดา หรือของผู้ปกครอง หากผู้สมัครไม่ทราบเลขบัตรประชาชนหรือ Passport ของบิดา/มารดา หรือของผู้ปกครอง สามารถใส่เลขบัตรประชาชนของตัวเองแทนได้
4 ** การชำระเงินค่าสมัคร ต้องเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น ** โดยให้ชำระได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์, แอพ SCB EASY, ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ก่อนการชำระเงินให้สังเกตข้อมูลในใบแจ้งหนี้จะต้องมีข้อความครบถ้วน สมบูรณ์ (Ref.1, Ref.2) ทั้งนี้เมื่อชำระค่าสมัครแล้วให้เข้าระบบเพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินในวันถัดไป เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป คลิ๊ก!! ดูวิธีการชำระเงิน (สามารถให้ผู้มีแอพ SCB EASY สแกนบาร์โค้ดชำระเงินให้ได้)
5 ผู้สมัครที่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบในรอบ 1 และรอบ 2 กับมหาวิทยาลัยไว้แล้ว สามารถใช้ username และ password ชุดนั้นเข้าระบบในรอบ 4 ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ใหม่
6 สมัครภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. และชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 22.00 น. เท่านั้น
7 ** ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 หากตรวจพบในภายหลังแม้ว่าจะมีการสมัคร/ผ่านการคัดเลือก/เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะตัดสิทธิ์ทันทีและไม่มีการคืนเงิน ไม่มีการรับผิดชอบ ในทุกกรณี **

ขั้นตอนการสมัคร

1

ลงทะเบียนใช้งานระบบ

ให้ผู้สมัครทำการลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบรับเข้าของมหาวิทยาลัยฯ หากเคยลงทะเบียนไว้แล้ว สามารถเข้าสู่ระบบได้เลย

คลิ๊ก ลงทะเบียน

5 - 10 มิ.ย. 64
2

เข้าสู่ระบบ

สำหรับผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

คลิ๊ก เข้าสู่ระบบ

5 - 10 มิ.ย. 64
3

ลงทะเบียน TCAS

ผู้สมัครทุกคนจะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS หากไม่ดำเนินการ ทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

คลิ๊ก สมัคร TCAS

วันที่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

กำหนดการ

รอบ 3 (ผ่าน ทปอ.)
  ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS วันที่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
  รับสมัครผ่านเว็บ ทปอ. วันที่ 7 - 15 พ.ค. 64
  ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 วันที่ 26 พ.ค. 64
  ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS วันที่ 26-27 พ.ค. 64
  ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 (ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ) วันที่ 1 มิ.ย. 64
  สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย (ถ้ามี) วันที่ 4 หรือ 5 มิ.ย. 64
  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 10 มิ.ย. 63

กองบริหารการศึกษา เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Statistics
Today
174
Yesterday
449
This Month
11,116
Last Month
17,244
This Year
60,350