ขยายเวลารับสมัครส่งผลงาน และการชำระเงิน ตามกำหนดการดังนี้ (ประกาศ ณ วันที่ 15 ต.ค. 64 เวลา 16.30 น.)
หากไม่ปฏิบัติตามกำหนดการที่แจ้งไว้ ทางคณะผู้จัดงานฯ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
สาขา กำหนดส่งผลงาน กำหนดชำระเงิน
ทุกสาสาขา ยกเว้นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ภายในวันที่ 22 ต.ค. 64 เวลา 23.59 น. ภายในวันที่ 26 ต.ค. 64 เวลา 22.00 น.
วิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ภายในวันที่ 31 ต.ค. 64 เวลา 12.00 น. ภายในวันที่ 31 ต.ค. 64 เวลา 22.00 น.
หมายเหตุ: เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาแล้วให้ท่านรอตรวจสอบผ่านระบบในวันทำการถัดไปเวลา 10.30 น. (ไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินเข้า หากชำระเงินเข้ามาในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ สามารถตรวจสอบได้วันจันทร์)
วิธีการชำระเงินค่าส่งผลงาน (ชำระด้วยธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! และสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินผ่านระบบได้ในวันทำการถัดไป (ตามวันทำการของธนาคาร) เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป โดยไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่มหาวิทยาลัย
 วิธีการใส่ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จ  คลิก ดูวิธีการ    ||    คู่มือการส่งผลงาน  คลิก ดูคู่มือ    ||    ขั้นตอนการส่งผลงาน  คลิก ดูขั้นตอน
 สำหรับผู้ส่งผลงานเข้าระบบ ขอให้จัดเตรียมไฟล์ ผลงานฉบับเต็ม และ ผลงานฉบับบทคัดย่อ ทั้งชนิด word(.docx) และ pdf(.pdf) รวม 4 ไฟล์   โดยใช้ตาม template ที่กำหนด  |  Download Template  (26/08/2564)
รูปแบบการตีพิมพ์บทความและการนำเสนอผลงาน สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!  (24/08/2564)

ขั้นตอนการส่งผลงาน

 ขั้นตอนและการดำเนินงานในการส่งผลงาน

ลงทะเบียน

ผู้ที่จะส่งผลงาน กรุณาลงทะเบียนในชื่อของท่าน

เข้าสู่ระบบ

ผู้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเพื่อส่งผลงาน

FIRST ANNOUNCEMENT