นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 เพื่อยกเว้นภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) รายละเอียด [17 ส.ค. 64] 

นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 เพื่อยกเว้นภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) รายละเอียด [17 ส.ค. 64] 

รายละเอียด คืนค่าหน่วยกิตนิสิต วันที่ 24 มิถุนายน 2564 รายละเอียด [29 มิ.ย. 64] 

รายละเอียด คืนค่าหน่วยกิตนิสิต วันที่ 16 มิถุนายน 2564 รายละเอียด [16 มิ.ย. 64] 

รายละเอียด คืนค่าหน่วยกิตนิสิต วันที่ 10 มิถุนายน 2564 รายละเอียด [10 มิ.ย. 64] 

นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อยกเว้นภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3) รายละเอียด [18 พ.ค. 64] 

รายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติคืนเงิน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (21 เม.ย. 64) รายละเอียด [19 เม.ย. 64] 

รายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติคืนเงิน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (3 เม.ย. 64) รายละเอียด [5 เม.ย. 64] 

รายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติคืนเงิน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (1 เม.ย. 64) รายละเอียด [5 เม.ย. 64] 

รายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติคืนเงิน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (31 มี.ค. 64) รายละเอียด [5 เม.ย. 64] 

รายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติคืนเงิน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 แต่เอกสารประกอบการเบิกเงินไม่ครบ รายละเอียด [31 มี.ค. 64] 

รายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติคืนเงิน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) รายละเอียด [26 มี.ค. 64] 

รายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติคืนเงิน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) รายละเอียด [26 มี.ค. 64] 

ประกาศ สำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อยกเว้นภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 สามารถดำเนินการขอคืนเงินได้แล้ว โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยสามารถขอผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่ คลิก เข้าระบบ ซึ่งจะต้องแนบเอกสารตามที่ได้แจ้งไว้ด้านบนผ่านระบบออนไลน์ [6 ม.ค. 64] 

ประกาศ สำหรับนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อยกเว้นภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 เฉพาะผู้ที่จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคปลาย 2563 เต็มจำนวนเท่านั้น สามารถดำเนินการขอคืนเงินได้แล้ว โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยสามารถขอผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่ คลิก เข้าระบบ ซึ่งจะต้องแนบเอกสารตามที่ได้แจ้งไว้ด้านบนผ่านระบบออนไลน์ [23 ธ.ค. 63] 

นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อยกเว้นภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) รายละเอียด [3 ก.พ. 64] 

นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อยกเว้นภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) รายละเอียด [6 ม.ค. 64] 

นิสิตที่มีผลงานดีเด่น ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อยกเว้นภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด [23 ธ.ค. 63] 


ประกาศ แนวปฏิบัติ นิสิตโปรดอ่าน รายละเอียด [23 ม.ค. 62] 

Statistics
Today
55
Yesterday
43
This Month
1,530
Last Month
749
This Year
21,618
Last Year
17,913