Registration

การรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ระบบรับเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา2563


มหาวิทยาลัยขอปิดการเข้าสู่ระบบของผู้สมัครชั่วคราว เนื่องจากอยู่ในระหว่างการตรวจคุณสมบัติและพิจารณาผลการคัดเลือกและเพื่อมิให้ผู้สมัครเข้าไปแก้ไขข้อมูลหรือร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยจะเปิดให้เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าระบบได้ ในวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป