การรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ku

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ 5 ทุกคนจะต้องปริ๊นใบคำนวณคะแนนมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนการคำนวณคะแนนและวิธีการปริ๊นใบคำนวณคะแนน ในวันสอบสัมภาษณ์ อ่านรายละเอียด

ขอให้ผู้สมัครคำนวณคะแนนเพื่อใช้ในการสมัครและสอบสัมภาษณ์  Link 1 : คลิก !!  |  Link 2 : คลิก !!

วิธีการปริ้น O-NET, GAT/PAT จากระบบ สทศ ตัวจิง  อ่านรายละเอียด

ขั้นตอนการสมัคร

1

ลงทะเบียน TCAS

ผู้สมัครทุกคนจะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS มิเช่นนั้นผู้สมัครจะ Clearing-house ไม่ได้ และทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

คลิ๊ก สมัคร TCAS

2

ลงทะเบียนใช้งานระบบ

หลังจากลงทะเบียน TCAS แล้ว ให้ผู้สมัครทำการลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบรับเข้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คลิ๊ก ลงทะเบียน

3

เข้าสู่ระบบ

สำหรับผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนกับทาง TCAS และของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

คลิ๊ก เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ การรับเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562

 [2019-05-25] กำหนดการต่างๆ ของนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด 

 [2019-02-05] วิธีการสมัคร รายละเอียด 

 [2019-06-17] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด 

 [2019-06-12] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ  รายละเอียด 

 [2019-06-11] การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด 

 [2019-05-28] การสมัครในรอบที่ 5 จะต้องดำเนินการสมัครและชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิ.ย. 62 ก่อนเวลา 21.00 น.  

กำหนดการ

คำถามที่พบบ่อย

บิดาหรือมารดา เป็นชาวต่างชาติ/หาเลขบัตรประชาชนไม่ได้

กรณีที่ผู้สมัคร มีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ หรือไม่สามารถหาเลขบัตรประชาชนได้ ให้ผู้สมัครนำเลขบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาที่เป็นคนไทย มาใส่ในช่องของบิดาหรือมารดาที่เป็นชาวต่างชาติแทน

Login เข้าระบบแล้วขึ้นว่า Login failed

กรณีที่ผู้สมัครได้ทำการลงทะเบียนไว้แล้ว หากขึ้นแบบนี้ให้ตรวจสอบ Username หรือ Password ซึ่งตัวเล็กตัวใหญ่มีผลต่างกัน หรือสามารถกด ลืม Username  ลืมรหัสผ่าน

กองบริหารวิชาการและนิสิต เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140