การรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ku

ขั้นตอนการสมัคร

1

ลงทะเบียน TCAS

ผู้สมัครทุกคนจะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS มิเช่นนั้นผู้สมัครจะ Clearing-house ไม่ได้ และทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

คลิ๊ก สมัคร TCAS

2

ลงทะเบียนใช้งานระบบ

หลังจากลงทะเบียน TCAS แล้ว ให้ผู้สมัครทำการลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบรับเข้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คลิ๊ก ลงทะเบียน

3

เข้าสู่ระบบ

สำหรับผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนกับทาง TCAS และของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

คลิ๊ก เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ การรับเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562

 [2019-02-05] วิธีการสมัคร รายละเอียด 

 [2019-02-06] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด 

 [2019-01-16] ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 เพิ่มเติม รายละเอียด 

 [2019-01-11] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน รายละเอียด 

 [2018-12-08] ใบรับรองยุวเกษตรกร รายละเอียด 

 [2018-12-08] ใบรับรองบุตรเกษตรกร รายละเอียด 

 [2018-12-10] ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 3 ธ.ค. 62 เรื่อง ระเบียบการโครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 1 ) รายละเอียด 

 [2019-05-01] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด 

 [2019-04-23] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โควตารับตรง) ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด 

 [2019-04-17] เกณฑ์การพิจารณาการสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รายละเอียด 

 [2019-04-11] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โควตารับตรง) ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด 

 [2019-04-04] มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป 

 [2019-02-13] ใบรับรองบุตรเกษตรกร (คณะสัตวแพทยศาสตร์) รายละเอียด 

-- ยังไม่มีรายละเอียด --

กำหนดการ

รอบที่ 1
  สมัครและชำระค่าสมัคร 1-15 ธ.ค. 61
  ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11 ม.ค. 62
  สอบสัมภาษณ์ 18 ม.ค. 62
  ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house 30-31 ม.ค. 62
รอบที่ 5
  สมัครและชำระค่าสมัคร 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62
  ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 12 มิ.ย. 62
  สอบสัมภาษณ์ 14 มิ.ย. 62
  ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house 17-18 มิ.ย. 62

คำถามที่พบบ่อย

บิดาหรือมารดา เป็นชาวต่างชาติ/หาเลขบัตรประชาชนไม่ได้

กรณีที่ผู้สมัคร มีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ หรือไม่สามารถหาเลขบัตรประชาชนได้ ให้ผู้สมัครนำเลขบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาที่เป็นคนไทย มาใส่ในช่องของบิดาหรือมารดาที่เป็นชาวต่างชาติแทน

Login เข้าระบบแล้วขึ้นว่า Login failed

กรณีที่ผู้สมัครได้ทำการลงทะเบียนไว้แล้ว หากขึ้นแบบนี้ให้ตรวจสอบ Username หรือ Password ซึ่งตัวเล็กตัวใหญ่มีผลต่างกัน หรือสามารถกด ลืม Username  ลืมรหัสผ่าน

กองบริหารวิชาการและนิสิต เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140