client logos

มหาวิทยาลัยขอปิดการเข้าสู่ระบบรับสมัคร รอบที่ 5 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกผู้สมัครและจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 มิถุนายน 2563

กำหนดการ

client logos

กองบริหารการศึกษา เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140