การรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ku

ผู้สมัครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกับ mytcas ขอให้รีบดำเนินการลงทะเบียนโดยด่วน มิเช่นนั้นท่านจะ Clearing-house ไม่ได้ คลิ๊ก!! ลงทะเบียน TCAS


มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการในวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ขั้นตอนการสมัคร

1

ลงทะเบียน TCAS

ผู้สมัครทุกคนจะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS มิเช่นนั้นผู้สมัครจะ Clearing-house ไม่ได้ และทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

คลิ๊ก สมัคร TCAS

วันที่ 2 - 16 ธ.ค. 62
2

ลงทะเบียนใช้งานระบบ

หลังจากลงทะเบียน TCAS แล้ว ให้ผู้สมัครทำการลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบรับเข้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คลิ๊ก ลงทะเบียน

วันที่ 2 - 26 ธ.ค. 62
3

เข้าสู่ระบบ

สำหรับผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนกับทาง TCAS และของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

คลิ๊ก เข้าสู่ระบบ

วันที่ 2 - 26 ธ.ค. 62

กำหนดการ

รอบที่ 2
  ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS วันที่ 6 ก.พ.-23 มี.ค. 63
  สมัครและชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 6 ก.พ.-26 มี.ค. 63
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 เม.ย. 63
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 เม.ย. 63
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 เม.ย. 63
  ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS วันที่ 22-23 เม.ย. 63
  สละสิทธิ์ในระบบ TCAS วันที่ 24-25 เม.ย. 63
client logos

กองบริหารการศึกษา เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140