ขอให้ผู้สมัครอ่านและปฏิบัติตามเพื่อสิทธิและประโยชน์ของตัวท่านเอง