กำหนดส่งผลงาน/ชำระเงิน

ข้อควรทราบ/ปฏิบัติ

  • ผู้ส่งผลงานควรทำความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานก่อนส่งผลงานและขำระเงิน อ่านขั้นตอนการดำเนินงาน
  • ผู้ลงทะเบียนแบบเข้าร่วมประชุมที่ประสงค์ชำระเงิน ให้ใช้อัตราเดียวกับผู้ส่งผลงาน โดยท่านจะได้รับคูปองอาหารว่าง เอกสาร และผลงานวิชาการที่ผ่านการพิจารณา
  • บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถใช้วิธีโอนเงินผ่านหน่วยงานได้ โดยกองบริหารวิชาการและนิสิตจะทำหนังสือขอให้โอนเงินไปยังหน่วยงานของท่าน หลังจากการจัดงานประชุมวิชาการเสร็จสิ้น
  • เมื่อมีการชำระเงินค่าส่งผลงานหรือค่าเข้าร่วมประชุมแล้ว จะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี
  • ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินผ่านระบบได้ในวันทำการถัดไป เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป (ชำระเงินวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตรวจสอบสถานะได้ในวันจันทร์)

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งผลงาน(ต่อ 1 ผลงาน)/ผู้ลงทะเบียนแบบเข้าร่วม

ประเภทผู้ส่งผลงาน วันที่ 15 ส.ค. - 15 ก.ย. 62 วันที่ 16 ก.ย. - 15 ต.ค. 62
บุคคลทั่วไป 1,500 บาท 2,000 บาท
บุคคลากร ม.เกษตรศาสตร์ 1,500 บาท 2,000 บาท
นิสิต นักศึกษา 1,200 บาท 1,500 บาท
ผู้เข้าร่วมที่เป็น บุคคลทั่วไป บุคลากร มก. 1,000 บาท
ผู้เข้าร่วมที่เป็น นิสิต นักศึกษา 500 บาท

หมายเหตุ : ผู้ลงทะเบียนแบบผู้เข้าร่วมและมีชำระเงินเข้ามา ท่านจะรับ Handy Drive เล่มสูจิบัตร และคูปองอาหารว่าง สำหรับท่านที่ไม่ได้ชำระเงิน ท่านสามารถเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานได้ตามความสนใจของท่าน