รหัสประจำตัวนิสิต

รายชื่อนิสิต กรอ. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 และรอบที่ 2 รายละเอียดรอบที่ 1  |  รายละเอียดรอบที่ 2 [19 มี.ค. 63] 

รายชื่อนิสิต กยศ. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 และรอบที่ 2 รายละเอียดรอบที่ 1  |  รายละเอียดรอบที่ 2 [19 มี.ค. 63] 

นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น (A 15 หน่วยกิต) ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เพื่อยกเว้นภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 รายละเอียด [19 มี.ค. 63] 

นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น (A 15 หน่วยกิต) ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เพื่อยกเว้นภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 รายละเอียด [19 มี.ค. 63] 

นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น (A 15 หน่วยกิต) ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เพื่อยกเว้นภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 รายละเอียด [4 ก.พ. 63] 

นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น (A 15 หน่วยกิต) ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เพื่อยกเว้นภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 รายละเอียด [13 ม.ค. 63] 

นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น (A 15 หน่วยกิต) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 เพื่อยกเว้นภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 รายละเอียด [3 ม.ค. 63] 

รายชื่อนิสิต กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รายละเอียด [14 พ.ย. 62] 

รายชื่อสิต กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 รายละเอียดรอบ 2  |  รายละเอียดรอบ 3  |  รายละเอียดรอบ 4 [5 พ.ย. 62] 

รายชื่อนิสิต กรอ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 รายละเอียด [5 พ.ย. 62] 

รายชื่อสิต กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 รายละเอียด [4 ต.ค. 62] 

รายชื่อนิสิต กรอ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 รายละเอียด [4 ต.ค. 62] 

นิสิตดีเด่นด้านกีฬา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 เพื่อยกเว้นภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 รายละเอียด [21 ส.ค. 62]

นิสิตที่ผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ผลงานดีเด่นด้านความประพฤติ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 เพื่อยกเว้นภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 รายละเอียด [25 ก.ค. 62] 

นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น (A 15 หน่วยกิต) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 เพื่อยกเว้นภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 รายละเอียด [24 ก.ค. 62] 

ประกาศ แนวปฏิบัติ นิสิตโปรดอ่าน รายละเอียด [23 ม.ค. 62] 

ข้อมูลอัพเดทเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

**แนะนำให้ใช้ google chrome ในการพิมพ์เอกสารเพื่อตัวเอกสารจะได้ไม่ผิดเพี้ยน

DOWNLOAD google chrome

Statistics
Today
8
Yesterday
12
This Month
90
Last Month
982
This Year
10,130
Last Year
19,190